ÈPOCA DE VACANCES

Ens agradaria poder oferir els nostres serveis ininterrompudament durant tot l’any però més enllà de ser una empresa comercial som una comunitat de persones treballadores amb els nostres drets , tants també com deures. Les vacances a l’empresa familiar són molt difícils de compaginar si no es fa una aturada real i es tanquen portes. […]